3ο Δημοτικό Σχολείο Ψαχνών.

Η Εφημερίδα μας

  Η  Σχολική Εφημερίδα μας   "Τα τεταρτάκια". Εκδίδεται από  τους μαθητές της Δ΄Τάξης  με τη βοήθεια της δασκάλας  τους Βασιλικής  Μιχαηλίδη αρχικά  και αργότερα  της κ. Σουλιώτη Κλεοπάτρας.

Αριθμός φύλλου 1      Ημερομηνία έκδοσης  21/12/2015

Αριθμός φύλλου 2     Ημερομηνία έκδοσης   13/6/2016

3o Δ.Σ. Ψαχνών

20200612_073506.jpg