3ο Δημοτικό Σχολείο Ψαχνών.

Βιωματική επίσκεψη Paradise

 Bιωματική και αθλητική επίσκεψη - εμπειρία στο πάρκο Paradise στην Αθήνα. Οι μαθητές μας χωρισμένοι σε ομάδες, παρακολούθησαν και συμμετείχαν βιωματικά σε διάφορα προγράμματα όπως: Από την ελιά στο λάδι, ο μικρός μελισσοκόμος, ο μικρός γεωργός, από το στάρι στο ψωμί κ.α. Στο τέλος πήραν μέρος σε ένα πλούσιο αθλητικό και ψυχαγωγικό πρόγραμμα.

 

                                                                                    

 

3o Δ.Σ. Ψαχνών

20200612_073452.jpg