3ο Δημοτικό Σχολείο Ψαχνών.

Σχέδια δράσης δεξιοτήτων

 

 

1ο.  Σχέδιο δράσης  σχολικού έτους  2023-2024

2ο.  Σχέδιο δράσης  σχολικού έτους  2023-2024

3ο.  Σχέδιο δράσης  σχολικού έτους  2023-2024

 4o.  Σχέδιο δράσης  σχολικού έτους  2023-2024

         Τελική αξιολόγηση - Αναστοχασμός 

 

...................................................................................................................................................

1ο.  Σχέδιο δράσης  σχολικού έτους  2022-2023

 2o.  Σχέδιο δράσης  σχολικού έτους  2022-2023

 3o.  Σχέδιο δράσης  σχολικού έτους  2022-2023

 4o.  Σχέδιο δράσης  σχολικού έτους  2022-2023

        Τελική αξιολόγηση - Αναστοχασμός 

........................................................................................................................................................................................

 1ο.  Σχέδιο δράσης  σχολικού έτους 2021-2022

2ο.  Σχέδιο δράσης  σχολικού έτους 2021-2022

3ο.  Σχέδιο δράσης  σχολικού έτους 2021-2022

4o   Σχέδιο δράσης  σχολικού έτους 2021-2022

        Τελική αξιολόγηση - Αναστοχασμός

3o Δ.Σ. Ψαχνών

20200616_074212.jpg